Cơ hội nghề nghiệp

   Hướng tới thành công, tinh thần đoàn kết, phát triển và giao tiếp 

 

Nhân viên lập trình SCADA
Bình Dương

Nhân viên lập trình SCADA là người chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và duy trì hệ thống SCADA. Có khả năng phân tích dữ liệu, làm việc nhóm, mô ohỏng hoạt động dây chuyền sản xuất trên PC Control kế hợp PLC Control.

Tìm hiểu thêm và ứng tuyển

Kỹ sư thiết kế cơ khí
Bình Dương

Kỹ sư thiết kế cơ khí có nhiệm vụ chính là thiết kế và phát triển các sản phẩm cơ khí theo yêu cầu của khách hàng hoặc dự án. Công việc bao gồm từ việc lên dự toán vật tư, triển khai bản vẽ kỹ thuật, đến giám sát quá trình sản xuất, lắp ráp. 

Tìm hiểu thêm và ứng tuyển

Kỹ sư phần mềm
Bình Dương

Kỹ sư phần mềm yêu cầu ứng viên tham gia vào việc phát triển các ứng dụng trên nền tảng .NET, bao gồm VB.NET và C#. Công việc cũng liên quan đến tham gia vào các dự án lập trình và phát triển hệ thống phần mềm ERP tại công ty.

Tìm hiểu thêm và ứng tuyển

Nhân viên kinh doanh
Bình Dương

Nhân viên kinh doanh có trách nhiệm tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực thiết bị điện công nghiệp, thiết bị chiếu sáng, phụ kiện tủ điện, tủ điện, thang máng cáp, cảm biến, thiết bị cân…

Tìm hiểu thêm và ứng tuyển

Kỹ sư Shopdrawing me
Bình Dương

Kỹ sư Shopdrawing me có trách nhiệm thực hiện bóc tách khối lượng, dự toán vật tư, và triển khai bảng vẽ thi công, bản vẽ hoàn công cho các dự án mảng điện nặng và điện nhẹ. Công việc cũng bao gồm phối hợp với bộ phận hiện trường.

Tìm hiểu thêm và ứng tuyển

Nhân viên điều phối dự án
Bình Dương

Nhân viên điều phối dự án có nhiệm vụ bao gồm xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng để tạo lòng tin và thu thập thông tin chính về dự án. Luôn duy trì mối quan hệ này sau khi dự án đã triển khai.

Tìm hiểu thêm và ứng tuyển