Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị là một phần mềm trên máy tính giúp các doanh nghiệp, đơn vị tính toán được thời gian bảo trì thiết bị (chủ động và bị động), được tiến hành tự động, giảm bớt các công đoạn tính toán thủ công, giúp các thiết bị hoạt động hiệu quả, tránh được tình trạng hỏng hóc đột ngột trong quá trình sử dụng.

Phần mềm quản lý bảo trì CMMS là một phần mềm quản lý bảo trì hiện đại, mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng.
Phần mềm cung cấp cho các chức năng và công cụ để quản lý và giám sát các hoạt động bảo trì, tối đa hóa năng suất, giảm thời gian dừng máy (downtime), giảm chi phí, quản lý tồn kho, các yêu cầu công việc và cảnh báo các thiết bị sắp đến thời gian bảo trì/bảo dưỡng.

Ngoài ra còn có ứng dụng CMMS-Country, đây là ứng dụng cho phép quản lý chung và tập hợp dữ liệu: bảo trì, bảo dưỡng, tồn kho,…của các nhà máy thành viên trong tập đoàn. Ứng dụng này giúp việc xem thông tin các báo cáo chi tiết/tổng hợp và đánh giá  một cách nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.

Ứng dụng dành cho thiết bị di động cung cấp cho người dùng khả năng tạo xem thông tin lịch sử bảo trì của thiết bị, thông báo lỗi thiết bị, nhân công việc, xác nhận hoàn thành công việc,…

TÍNH NĂNG

 • Quản lý thông tin & danh sách thiết bị: mã số, tên thiết bị, thông số, hình ảnh, tài liệu đính kèm, danh sách phụ kiện đi kèm,…
 • Quản lý lịch bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ các thiết bị (kể cả các thiết bị đo lường: cân, nhiệt kế, đồng hồ…)
 • Ghi nhận thông tin lỗi vận hành/sự cố của thiết bị.
 • Tích hợp với hệ thống SCADA, để ghi nhận thời gian hoạt động, thời gian dừng (downtime) và số lần khởi động của thiết bị,…
 • Quản lý tồn kho vật tư: nhập kho, xuất kho, điều chỉnh tang/giảm…(có thể tích hợp dữ liệu tồn kho với hệ thống kế toán/ERP)
 • Ứng dụng CMMS – Mobile: thông báo lỗi thiết bị, nhận việc, xác nhận hoàn thành công việc, tra cứu thông tin bảo trì thiết bị,..
 • Ứng dụng CMMS – Country: quản lý chung tất cả các chi nhánh của doanh nghiệp, về lịch bảo trì bảo dưỡng thiết bị, sự cố xảy ra cũng như tồn kho hiện có của từng chi nhánh

BÁO CÁO

 • Lỗi thiết bị theo thời gian bất kỳ
 • Các công việc thực hiện đúng hạn hoặc quá hạn
 • Báo cáo KPI nhân viên bảo trì
 • Các thiết bị sắp đền thời gian bảo trì, bảo dưỡng.
 • Thời gian chạy máy (runtime), dừng máy (downtime)
 • Báo cáo so sánh thời gian chạy máy giữa các tháng với nhau
 • Số lượt đăng nhập/truy cập sử dụng phần mềm của các nhân viên bảo trì
 • Báo cáo các công việc: chưa hoàn thành, đang thực hiện, đã hoàn thành
 • Nhập xuất tồn kho: dễ dàng truy xuất chi tiết dữ liệu với chức năng drilldown
 • Hệ thống dashboard
 • Tự động gửi email hàng ngày: tồn kho, thông tin bảo trì

THIẾT BỊ THAM KHẢO