Solution IAS

Cung cấp đa giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp chuyển đổi dây chuyền sản xuất, linh hoạt, năng suất, chất lượng cung ứng kịp thời mọi nhu cầu…

MES – Scada

Premix

Enzyme

Hệ thống định lượng/vi lượng

Phần mềm
Quản lý bảo trì

Quản lý xuất kho hàng
bằng mã vạch

Quản lý kho – Truy nguyên
nguồn gốc sản phẩm

Phần mềm
Quản lý cân hàng xá

Thiết bị phun và đồng hóa

Hệ thống cân tiếp liệu

ROBOT xếp bao

Máy đóng bao tự động

Cân đóng bao

Sản xuất tủ bảng điện

Hệ thống điện công nghiệp

Nhận tư vấn miễn phí từ solution ias