PHẦN MỀM MES

mes

MES (Manufacturing execution system) được coi là hệ thống trung gian giữa hệ thống ERP và hệ thống SCADA hay còn gọi là hệ thống quản lý quy trình MES là một hệ thống điều khiển để quản lý và giám sát công việc trong quá trình sản xuất tại nhà máy.

mes
 • MES (Manufacturing execution system) được coi là hệ thống trung gian giữa hệ thống ERP và hệ thống SCADA hay còn gọi là hệ thống quản lý quy trình MES là một hệ thống điều khiển để quản lý và giám sát công việc trong quá trình sản xuất tại nhà máy.
 • MES theo dõi tất cả thông tin sản xuất trong thời gian thực, nhận dữ liệu từ các robot theo định thời, màn hình máy và nhân viên.
 • Hệ thống này ra đời nhằm cải thiện năng suất và giảm thời gian chu kỳ sản xuất, tiết kiệm chi phí, chuyên nghiệp hóa đến từng khâu sản xuất nhỏ nhất,… MES có thể được kết hợp với ERP để quản lý các nhà máy có thể chủ động bảo đảm việc phân phối các sản phẩm chất lượng, hiệu quả, kịp thời.
 • Một hệ thống tự động hóa sản xuất đầy đủ được tích hợp từ thấp lên cao bao gồm: Tầng thiết bị, tầng điều khiển & MES ở trên tầng điều khiển. MES có chức năng hoạch định sản xuất và phân phối công việc, trên cùng là tầng ERP. MES đóng vai trò khá quan trọng trong hệ thống tự động hóa sản xuất.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG MES

 • Quản lý vòng đời sản phẩm bao gồm lưu trữ, kiểm soát phiên bản và trao đổi với các hệ thống dữ liệu tổng thể khác như quy tắc sản xuất sản phẩm, hóa đơn, chứng từ, quy trình… Dữ liệu nhận được tất cả tập trung vào việc xác định cách tạo sản phẩm.
 • Lên kế hoach sản xuất, phân bố nguồn lực
 • Yêu cầu phối hợp các bộ phận
 • Phân tích sản xuất
 • Quản lý thời gian máy dừng
 • Quản lý chỉ số hiệu suất tổng thể của máy móc (OEE – overal euipment effectiveness)
 • Quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý vật tư
 • Theo dõi và giám sát sản xuất. Thu thập thông tin liên quan đến đơn hàng đã hoàn thành của các lô hàng, yêu cầu thiết bị
 • Số hoá các thông tin hoàn chỉnh từ sổ tay ghi chú vào hệ thống Web/máy tính bảng. 

ƯU ĐIỂM CỦA MES

 • Loại bỏ việc nhập liệu thủ công lệnh sản xuất.
 • Đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu đặt ra của các quy trình sản xuất.
 • Cải thiện và tuân thủ theo các quy trình sản xuất.
 • Cải thiện việc quản lý, nhìn nhận, phân tích chuỗi cung ứng.
 • Linh hoạt, giảm thiểu thời gian sản xuất sản phẩm.
 • Giảm chi phí nhân công, máy móc.
 • Tăng chất lượng sản phẩm.
 • Tăng thời gian hoạt động khả dụng của máy móc.

MỘT SỐ PHẦN MỀM CỦA IAS

 • Hệ thống kiểm soát đăng tài
 • Hệ thống xếp bao, quản lý kho thành phẩm
 • Hệ thống quản lý băng tải xuất hàng
 • Hệ thống truy nguyên nguồn gốc sản phẩm
 • Giao tiếp với hệ thống ERP
 • Hệ thống quản lý và bảo trì thiết bị
 • Quản lý năng lượng tiêu thụ