PHẦN MỀM SCADA

Các bộ phần mềm scada của IAS được thiết kế trực quan, thân thiện người dùng, lưu trữ an toàn, dễ sử dụng, dễ dàng tùy biến tích hợp với các phần mềm của các hãng, của các nhà cung cấp khác. Sản phẩm đặc biệt thành công trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Các phân đoạn hệ thống giám sát, quản lý và điều khiển sản xuất

 • Phân đoạn tiếp liệu
 • Phân đoạn định lượng
 • Phân đoạn nghiền trộn, chất lỏng
 • Phân đoạn ép vên, ép đùn
 • Phân đoạn làm nguội, sấy
 • Phân đoạn Robot đóng gói bao tự động, cân hàng xá
phan mem scada

SCADA DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN

phan mem scada
phan mem scada

Phân đoạn tiếp liệu

 • Giám sát và kiểm soát chính xác quá trình tiếp liệu
 • Check weight tự động đánh giá năng suất hệ thống.
 • Cài đặt thông số điều khiển theo nguyên liệu
 • Interlock tính hiệu an toàn trong hệ thống

Phân đoạn định lượng

 • Tự động định lượng theo công thức cho các dạng định lượng khác nhau
 • Tự động kiểm tra và hiệu chỉnh thông số định lượng để đạt độ chính xác và năng suất cao nhất (Smart Dosing)
 • Ghi nhận thời gian và năng suất định lượng, theo dõi mẻ để phân tích điểm thắt cổ chai (bottleneck) về năng suất trên hệ thống
 • Tự động đảo chiều, thay lưới và điều khiển cấp liệu máy nghiền của nhiều dòng máy khác nhau.
 • Cài đặt thông số điều khiển theo công thức
 • Kiểm soát nhiễm chéo, phân tích lỗi định lượng theo tiêu chuẩn của từng nhà máy.
phan mem scada
phan mem scada

RA BAO

 • Giao tiếp và gửi thông tin mẫu in với máy in phun thành phẩm
 • Điều khiển tự động quá trình ra bao cho hàng bao và hàng xá
phan mem scada
phan mem scada
phan mem scada

SCADA DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỨC ĂN chăn nuôi gia súc

phan mem scada
phan mem scada

ÉP VIÊN

 •  Cài đặt thông số điều khiển theo công thức cho từng máy
 • Tự động điều khiển cấp liệu, hơi, expander và kiểm soát năng lượng sử dụng trên từng sản phẩm.
 • Ghi nhận thông số vận hành máy ép
 • Tự động điều khiển độ đồng đều trong máy làm nguội
 • Kiểm soát độ ẩm từ đầu vào và đầu ra thành phẩm.
phan mem scada
phan mem scada