Phần mềm xuất hàng có thể kết nối với hệ thống bán hàng hiện hữu để lấy danh sách đơn hàng cần xuất về hệ thống xuất hàng hoặc tự tạo đơn hàng trên hệ thống

Phần mềm xuất hàng

 • Giúp thủ kho kiểm soát chặt chẽ số liệu xuất kho trên từng đơn hàng, giảm tải cho việc quản lý số lượng bao, loại thành phẩm bằng con người.
 • Điều khiển hệ thống băng tải tự động bằng giao diện Scada thân thiện, giúp cho công nhân, bốc xếp vận hành dễ dàng.
 • Dùng màn hình Tivi LCD hoặc bảng Led ma trận hiển thị thông tin xuất hàng trên từng băng tải. Giúp cho người quản lý xuất hàng dễ dàng xem thông tin đang xuất: số xe, đại lý, số lượng đã xuất, số lượng yêu cầu…
 • Phần mềm đã được triển khai thành công cho nhiều nhà máy tại Việt Nam như Công ty Rico Hậu Giang, Rico Đồng Nai, Công ty De Heus…

CHỨC NĂNG & TIỆN ÍCH

 • Nhận đơn hàng từ phòng bán hàng: ghi nhận thông tin số xe, đại lý lấy hàng, chi tiết từng mặt hàng…
 • Xuất kho: cho phép đơn hàng ra băng tải xuất hàng.
 • Thực hiện việc đếm số lượng bao xuất trên băng tải bằng mã vạch.
 • Kết thúc xuất kho và chuyển số liệu đã xuất cho phòng bán hàng tự động
 • Hiển thị số lượng bao đã xuất theo thời gian thực trên bảng Led hoặc màn hình tivi LCD

BÁO CÁO PHÂN TÍCH  THIẾT BỊ THAM KHẢO