mes---scada

I. Hệ thống MES

Hệ thống MES cung cấp thông tin giúp người ra quyết định sản xuất hiểu các điều kiện hiện tại trên sàn nhà máy có thể được tối ưu hóa để cải thiện sản phẩm đầu ra.

Lợi ích từ hệ thống MES

Hệ thống thực thi sản xuất giúp tạo ra các quy trình sản xuất hoàn hảo và cung cấp phản hồi thời gian thực của các yêu cầu thay đổi, và cung cấp thông tin tại một nguồn duy nhất.

Các lợi ích khác từ việc thực hiện MES thành công có thể bao gồm:

1. Giảm chất thải, làm lại và phế liệu, bao gồm thời gian thiết lập nhanh hơn

2. Nắm bắt chính xác hơn thông tin chi phí (ví dụ: lao động, phế liệu, thời gian chế)

3. Tăng thời gian hoạt động

4. Kết hợp các hoạt động quy trình làm việc không cần giấy tờ

Hệ thống MES tối ưu với các thiết khả năng linh hoạt:

1. Nhập nguyên liệu

Quản lý tiếp liệu

 • Quản lý nhập kho nguyên liệu
 • Quản lý tiếp liệu sản xuất
 • Quản lý xuất nguyên liệu cho sản xuất
nhap-nguyen-lieu-1
nhap-nguyen-lieu-1

Tính năng

 • Tạo kế hoạch tiếp liệu cho các hệ thống tiếp liệu độc lập với nhau
 • Quản lý nguyên liệu nhập vào silo kho xá, bin trung gian và bin định lượng
 • Kiểm soát nguyên liệu bằng mã vạch theo lô (sử dụng trong hệ thống truy nguyên nguồn gốc sản phẩm)
he-thong-tiep-lieu
Giám sát kế hoạch tiếp liệu
bao-cao-tiep-lieu
Báo cáo các lần tiếp liệu

2. Quản lý sản xuất

Quản lý định lượng

Tính năng

 • Tạo kế hoạch sản xuất để đưa công thức ra các điểm định lượng tương ứng trong dây chuyền sản xuất
 • Kiểm soát định lượng theo từng lô, mẻ ứng với từng công thức

quan-ly-san-xuat

 • Theo dõi từng điểm định lượng
 • Cho phép/ không cho phép điểm định lượng hoạt động
 • Vận hành từng điểm định lượng

he-thong-theo-doi-dinh-luong

 • Quản lý công thức theo nhóm
 • Quản lý công thức theo phiên bản
 • Quy định thành phần và điểm định lượng của từng loại nguyên liệu
 • Cho phép nhập công thức một cách nhanh chóng từ file có sẵn

quan-ly-cong-thuc

quan-ly-cong-thuc-theo-phien-ban

Cài đặt thông số nghiền trộn

 • Cài đặt các thông số nghiền theo công thức (dòng, lưới nghiền, lưới sàn,…)
 • Cài đặt thông số cho máy trộn theo công thức (trộn khô, trộn ẩm, thời gian trộn)
 • Kiểm soát các công thức khác nhau khi tiến hành trộn

quan-ly-san-xuat-nghien-tron

Cài đặt thông số ép viên

 • Tạo kế hoạch cho phép chạy và kiểm soát quá trình chạy kiểm tra bin ép và bin thành phẩm đúng với công thức ép
 • Cho phép nạp thông số để điều khiển ép viên theo công thức

cai dat thong so ep vien

Quản lý nguyên liệu

 • Giám sát lượng tồn kho
 • Báo động tồn kho
 • Sai số của từng nguyên liệu khi định lượng

quan-ly-nguyen-vat-lieu

Kế hoạch sản xuất

 • Có thể tạo nhiều lệnh sản xuất (với công thức và số lượng cụ thể)
 • Các lệnh sản xuất có thể thực hiện tuần tự hay ưu tiên theo yêu cầu của người vận hành

ke-hoach-san-xuat

 • Các kế hoạch sản xuất đã thực hiện sẽ được giám sát, kiểm tra bằng các báo cáo sản xuất

bao-cao-san-xuat

Theo dõi sản xuất

 • Quá trình chuyển mẻ sẽ được theo dõi, quản lý theo các bước. Việc theo dõi mẻ giúp biết được 1 mẻ sản phẩm đang ở đâu, giai đoạn nào trong quá trình sản xuất

he-thong-theo-doi-me

3. Hệ thống giám sátquản  premix

 • Quản lý định lượng theo lô từ công thức được đưa ra theo kế hoạch sản xuất (sai số, tồn kho, hạn dùng, FIFO)
 • In barcode để sản xuất quản lý lượng thuốc đổ vào máy trộn.
 • Báo cáo sản xuất premix
 • Báo cáo mức sử dụng nguyên liệu trong ngày/công thức
 • Báo cáo mức sử dụng nguyên liệu theo từng công thức

he-thong-quan-ly-premix

4. Quản lý xuất hàng

Ra bao

 • Tạo kế hoạch cho phép ra bao, kiểm tra điểm ra bao đúng thành phẩm ra bao
 • Đồng bộ dữ liệu từ cân ra bao và robot xếp bao, lên kế hoạch ra bao lưu kết quả báo cáo

quan-ly-xuat-hang-ra-bao

Hàng 

 • Lấy lệnh cân hàng xá tại PCS hoặc từ hệ thống ERP
 • Cài đặt thông số xe bồn (vị trí, thể tích chứa,..)
 • Điều khiển bồn cân hàng xá trong quá trình định lượng và xả

quan-ly-xuat-hang-xa

Quản  băng tải xuất hàng

 • Quản lý danh sách đơn hàng bán từ phòng bán hàng (lấy tự động)
 • Xuất hàng theo số lượng được hệ thống đếm tự động và hiển thị lên bảng LED.
 • Quản lý chạy dừng theo số lượng đã đếm được (nếu đã đủ số lượng, hệ thống sẽ dừng)
 • Báo cáo xuất hàng theo đơn hàng, theo khách hàng, theo mã sản phẩm…

quan-ly-bang-tai-xuat-hang

5. Truy nguồn gốc sản phẩm

Các thông tin nguyên liệu, lô, mẻ, xuất nhập thành phẩm được tích hợp trong một hệ thống

truy-nguon-goc-san-pham

Quản lý nhập xuất tồn nguyên liệu theo từng lô (Lot)

Quản lý các trạng thái của lô:

 • Cho phép sử dụng (release)
 • Khóa lô (hold): Tạm thời không cho phép sử dụng lô
 • Chốt lô (finish): Kết thúc lô

so-do-mo-ta-truy-nguon-goc-san-pham

 • Quản lý nhập thành phẩm sau sản xuất.
 • Quản lý xuất bán hàng.
 • Quản lý nhập xuất tồn kho bao bì

Hệ thống các báo cáo quản trị

 • Báo cáo chốt lô nguyên liệu
 • Báo cáo hao hụt sản xuất
 • In thẻ kho nguyên liệu
 • Báo cáo truy nguyên nguồn gốc thành phẩm

bao cao tong hop truy xuat nguon goc

Báo cáo tổng hợp mẫu 

6. Quản lý bảo trì

Quản lý danh sách thiết bị

 • Dựa trên sơ đồ công nghệ, các thiết bị sẽ được cài đặt trên hệ thống.
 • Mỗi thiết bị sẽ được cài đặt mã định kỳ bảo dưỡng theo ngày/giờ. Khi đến hạn bảo dưỡng định kỳ hệ thống sẽ tự động gửi lịch thông báo trước.
 • Cài đặt các thành phần chi tiết của thiết bị.
 • Quản lý lịch các thiết bị kiểm định/hiệu chuẩn
 • Ghi nhận thông tin lỗi thiết bị khi sản xuất
 • Theo dõi thông tin thời gian chạy thiết bị
 • Báo cáo định kỳ bảo dưỡng.
 • Báo cáo danh sách thiết bị cần kiểm định
 • Quản lý đặt hàng và báo giá của nhà cung cấp
 • Quản lý nhập, xuất tồn kho thiết bị

danh sach bao tri thiet bi

7. Quản lý năng lượng

quan ly nang luong

8. Giao tiếp hệ ERP

Giao tiếp DHP 2.0

ERP (DHP 2.0)-> Thuan Nhat

 • Dữ liệu chính: mục, công thức, khách hàng, nhà cung cấp ,…
 • Yêu cầu sản xuất
 • Phiếu xe nhập (nguyên liệu thô): IAS lấy thông tin VT để tạo lệnh nhập, gán số lô và in nhãn mã vạch
 • Phiếu xe xuất (thành phẩm): IAS lấy thông tin VT để tạo lệnh bán và điều khiển hệ băng tải khi xuất hàng
 • Chuyển giao nguyên liệu thô sử dụng cho sản xuất (bởi số lô và mẻ). Chúng tôi thường gọi “hàng xá” => nhận sản phẩm hàng xá
 • Đóng bao (thành phẩm)
 • Thông tin xuất hàng: sản phẩm bao và sản phẩm hàng xá

giao - tiep - erp 2.0

Giao tiếp DHP 2.7

ERP (Exchange) -> Thuan Nhat

 • Dữ liệu chính: mục, công thức, khách hàng, nhà cung cấp ,…
 • Yêu cầu sản xuất
 • Phiếu xe nhập (nguyên liệu thô): IAS lấy thông tin VT để tạo lệnh nhập, DHP2.7 sẽ tạo số lô và in nhãn mã vạch
 • Phiếu xe xuất (thành phẩm): IAS lấy thông tin VT để tạo lệnh bán và điều khiển hệ băng tải khi xuất hàng

giao tiep erp 2.7

Qúy khách có thể tham khảo thêm về Hệ thống thực thi sản xuất MES

II. Hệ thống SCADA

Hệ thống Scada điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu. Một hệ thống bao gồm phần mềm và phần cứng cho phép quản lý, kiểm soát các quy trình công nghiệp tại chỗ hoặc từ xa.

mo ta he thong scada

Mức độ quan trọng của hệ thống Scada trong công nghiệp 4.0 ngày càng được định rõ. Vì chúng giúp duy trì hiệu quả đồng thời xử lý nhanh với các quyết định thông minh giảm thiểu thời gian chết.

Tham khảo màn hình giám sát hệ thống quản lý sản xuất, SCADA thực tế Thuận Nhật đã lắp đặt cho khách hàng:

man-hinh-giam-sat-he-thong-1

man-hinh-giam-sat-he-thong-2

Thuận Nhật cung cấp hệ thống Scada với các chức năng

Hệ thống SCADA có ba chức năng chính:

1. Giám sát: giám sát tổng thể toàn bộ nhà máy.

2. Điều khiển: điều khiển tự động từng cụm máy hoặc điều khiển riêng lẻ (chạy tay) từng thiết bị.

3. Thu thập dữ liệu: dữ liệu quá trình hoạt động, vận hành cũng như các thông số máy móc được thu thập và lưu trữ.

he-thong-scadaThông tin liên hệ

Công Ty TNHH Điện Tự Động Thuận Nhật

 • Add: Đường D1+N3, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • Tel: 274.387.9145 – 84.869.01.60.60
 • Website: thuannhat.com.vn
 • Email: info@thuannhat.com.vn